O nas

Trochę historii...

Historia OSM Opatów

Początki istnienia opatowskiej Mleczarni sięgają XIX wieku. Pierwszą spółdzielnią na ziemi opatowskiej była Włościańska Spółdzielnia Mleczarska założona w 1903 r.

W grupie organizatorów opatowskiej mleczarni był rejent opatowski Seweryn Horodyski, notariusz Stanisław Rawita Gano, Przybysław Polonowski oraz Franciszek Świerzyński, który po zawiązaniu się Spółdzielni Mleczarskiej przyjął stanowisko administratora. Do Spółki przystąpiło ok. 30 ziemian z Bogusławic, Kaliszan, Pobroszyna, Podola, Bidzin, Gierczyc, Ublinka, Mydłowca. Stanowisko prezesa spółki powierzono Kazimierzowi Roguskiemu, na przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Antoniego Bielińskiego. Funkcję dyrektora w mleczarni przyjął Franciszek Świeżyński. Na kierownika technicznego zatrudniono Władysława Michalskiego.

Po ustanowieniu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Prawa Spółdzielczego, w 1936 r. opatowska mleczarnia wystąpiła pod pełną nazwą „Mleczarnia Spółdzielcza” Opatów w Opatowie Kieleckim.

Po II wojnie światowej Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie rozpoczynała zupełnie nowy rozdział w działalności samorządowej, a w sferze wytwórczej wszystko organizowała i urządzała od podstaw. Wybrano Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni pod nazwą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Opatowianka w Opatowie. Na prezesa Zarządu OSM wybrano Wawrzyńca Redlicha, na wiceprezesa Stanisława Górę, a na skarbnika Daniela Żółciaka.

Od 1 stycznia 1951 r. Spółdzielnia zamieniła się w zakład państwowy, a Zarząd i Radę zastąpiła dyrekcja.

13 marca 1957 r. Rząd podjął uchwałę o reaktywowaniu spółdzielczości mleczarskiej, a organizację tego działania powierzono Centralnemu Związkowi Mleczarskiemu.

Spośród wielu spółdzielni mleczarskich reaktywowanych w województwie kieleckim była OSM w Opatowie. 3 sierpnia 1957 r. Sąd Powiatowy w Radomiu zarejestrował Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Opatowie pod sygnaturą RS 1783, a 1 września tego samego roku rozpoczęto formalnie i praktycznie działalność gospodarczą i organizacyjną.

W końcu lat 80-tych zaczęto modernizację zakładu pod kątem wymogów ochrony środowiska. Od tego czasu rozpoczyna się technologiczny rozwój spółdzielni. Fachowa kadra, nowoczesne technologie, wysokie wymagania sanitarne i weterynaryjne, wysoka jakość wyrobów spełniających oczekiwania konsumentów były źródłem sukcesów osiągniętych w latach 80. i 90.

W okresie największego rozwoju w Spółdzielni zatrudnionych było ok. 140 pracowników. W szerokiej ofercie handlowej spółdzielnia posiadała wysokiej jakości mleka, śmietany, sery twarogowe, jogurty, twarożek opatowski „grani”, kefiry, sery twarde, pieczywo.

W 1992 r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie przejęła od upadającej Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego Zakład Cukierniczy przy ul. Leszka Czarnego w Opatowie produkujący od 1980 r. cukierki „Krówki Opatowskie”.

Krówki produkowane w Opatowie tradycyjną, ręczną, niezmienioną metodą (opracowaną na podstawie wewnętrznej normy branżowej z 1982 r.) stały się szlagierem na rynku krajowym i za granicą. Krówka Opatowska znalazła nabywców na Słowacji i w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech, Francji i Kanadzie.

W latach 80. i 90. Spółdzielnia otrzymała wiele nagród m.in.: „Godło Promocyjne Agro Polska”, „Zdrowa Żywność Atestowana”, „Złota Firma 99”, „Krajowy Produkt Przyszłością Polski”, „Wyśmienity Produkt Ziemi Sandomierskiej”.

W 2007 r. OSM w Opatowie, tak jak większość małych mleczarni w Polsce zaprzestała produkcji wyrobów mleczarskich. W dalszym ciągu jednak produkuje niezmienioną od ponad 30 lat ręczną metodą, znane w całej Polsce Krówki Opatowskie.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie podejmuje liczne działania prowadzące do utrzymania tradycyjnej linii technologicznej w Zakładzie Cukierniczym. Prowadzi także działania mające na celu utrzymanie jak najwyższej jakości tradycyjnego produktu, które owocują licznymi nagrodami i certyfikatami.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jako producent markowej Krówki Opatowskiej od 2010 r. jest członkiem Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – sieci potwierdzającej jakość tradycyjnej żywności, która promuje tradycje regionu.

W 2011 roku Krówka Opatowska została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze.

W 2015 r. wyróżniona została tytułem Jakość Tradycja.

W 2014 r. OSM podjęła działania w kierunku utworzenia w nieużytkowanych pomieszczeniach dawnej Mleczarni przy ul. Sienkiewicza 54 w Opatowie kawiarni, w której prowadzone byłby warsztaty z ręcznej technologii produkcji Krówki Opatowskiej. Na ten cel pozyskano środki finansowane z Programu Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

„Krówkarenka” – Kawiarenka Krówki Opatowskiej otworzona została w czerwcu 2015 r.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie chce podejmować dalsze działania w kierunku rewitalizacji i zagospodarowania pomieszczeń dawnej Mleczarni.

Aktualnie w Zarządzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zasiadają:
Prezes – pan Roman Marchewka
Wiceprezes – pani Jadwiga Maluchnik.

Tablica ścieżki edukacyjnej z historią OSM Opatów – Pobierz PDF

Historia Krówki Opatowskiej

Krówka Opatowska produkowana jest w Zakładzie Cukierniczym przy ul. Leszka Czarnego w Opatowie od ponad 30 lat.

Początkowo (1980 r.) przez Spółdzielnię Pracy Przemysłu Spożywczego w Opatowie, a od 1992 r. przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Opatowie, która istnieje od ponad 100 lat. rozpoczyna produkcję Krówki Opatowskiej przy ul. L. Czarnego w Opatowie.

Od tamtej pory OSM Opatów produkuje krówki niezmienioną metodą na podstawie opracowanej wewnętrznej normy branżowej (oryginalny dokument z 1982 r.), aktualnie wg Polskiej Normy.

Nagrody i wyróżnienia

Krówka Opatowska została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze, została także doceniona przez Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulinarne.

W 2010 r. otrzymała nagrodę główną „Perły 2010″ w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

W lutym 2011 roku Krówka Opatowska została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze.

W 2012 r. wyróżniona została certyfikatem „Doceń Polskie”.
Oceniająca Krówki nasze Krówki loża ekspertów przyznała im maksymalną liczbę punktów i uhonorowała tytułem „Top Produkt”.

W listopadzie 2012 r. Krówka opatowska została także jednym z laureatów piątej edycji konkursu „Nasze Dobre Świętokrzyskie”.

Nasi klienci